Regulamin spotkania Socjalizacja - Komunikacja i "Warsztaty Naprawcze"

 • Wszystkie psy muszą mieć aktualne obowiązkowe szczepienia oraz być odrobaczone.
 • Organizatorzy muszą być poinformowani o wszelkich potencjalnych problemach z zachowaniem psa. Zatajenie informacji może powodować niebezpieczeństwo dla innych uczestników i samego psa.
 • Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczny przebieg spotkania, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez psa w trakcie spotkania. Powyższe dotyczy, ale nie ogranicza się do zranienia człowieka, psa, zniszczenie wyposażenia czy przedmiotów osobistych uczestników. Właściciel akceptuje prawną i finansową odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia spowodowane przez swojego psa.
 • Właściciele akceptują fakt, że wizerunki ich psów mogą zostać wykorzystane w celach medialnych i promujących wydarzenie.
 • W trakcie spotkania nie dopuszcza się wykonywanie zdjęć i nagrań video.

 

Podstawowe zasady sesji:

 

 1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Osoby spóźniające się na zajęcia nie będą wpuszczane na teren gdzie odbywa się socjalizacja. 
 2. Pies wyposażony jest w zwykłą obrożę oraz standardową smycz - nie zabieramy kolczatek, ani smyczy automatycznych. Obroża powinna być dopasowana w taki sposób, by dało się pod nią wsunąć na płasko maksymalnie dwa palce. Psa na smyczy trzyma osoba dorosła, będąca w stanie nad nim zapanować.
 3. Na teren nie wnosimy zabawek, przysmaków, ani jedzenia.
 4. Właściciele psów, mających w historii bójkę lub ugryzienie, zabierają kaganiec. Stosujemy wyłącznie kagańce koszykowe lub fizjologiczne. Niedopuszczalne jest zakładanie tzw. kagańca weterynaryjnego. Kaganiec musi być dobrze dopasowany, zabezpieczony przed zsunięciem, a pies powinien być przyzwyczajony do jego noszenia.
 5. Osoba prowadząca psa musi być fizycznie zdolna do chodzenia z psem na smyczy przez czas ok. 45 minut.
 6. Psa przed spotkaniem wyprowadzamy by załatwił swe potrzeby, choć nie przejmujemy się gdy przydarzy się to na placu - pamiętajmy tylko o woreczkach.
 7. Suki w cieczce zapraszamy po zakończeniu cieczki. 
 8. Obecność dzieci nie jest wskazana.
 9. Prowadzący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia psa na socjalizację, lub do wyproszenia człowieka i psa z zajęć, jeśli ich zachowanie stanowi zagrożenie dla innych ludzi, psów lub narusza regulamin.